Letní tábor Josafat 2016

IMG_3310

Letní tábor roku 2016 se uskutečnil v údolí, které bylo za husity nazváno Josafatské a nachází se nedaleko Křeče, u které proběhla poslední bitva husitských válek. Není tedy divu, že namísto na tábor jsme přijeli tentokrát do Tábora, který jsme si sami zbudovali v reakci na koncil Kostnický. V našem podání se na vršku nad řekou Lužnicí usídlili hned tři husitské svazy: Žatečtí, Orebité a Táborité.

IMG_3374Záhy po zbudování našeho města přišla první hrozba: tažený železných pánů. To jsme ale hravě odvrátili s pomocí vozové hradby. Příhodně jsme se totiž onen den zrovna konstrukcí vozů zabývali! Tento památný triumf vešel pak do dějin jako vítězství u Sudoměře. Následovala ještě četná tažení na naší deskové hře s mapou, při kterých jsme slovem I mečem dobývali královská města.

IMG_3436Která forma útoku je bohulibější bylo předmětem četných diskuzí. Ve při v tomto ohledu byli hlavně naši kazatelé: radikální mistr Želivský a pacifista mistr Rokycana. Pohádat se o tom dokázali I v rámci naší pouti na horu, kde jsme dokonce I po způsbu husitského podobjí přijímali sušenku I vodu se šťávou. Zkusili jsme potom pomocí husových citátů získat na svou stranu mnicha z pořínského kláštera, leč byla to práce zdlouhavá.

IMG_3603Nastalo tedy zbrojení. Vlčata konstruovala beranidla a skauti zas vrhací obléhací stroj trebuchet. Jelikož skauti byli pohlceni vypečenou reality show “Čtverec štěstí”, museli se na další bitvu vydat jen vlčácká práčata, která však s beranidlem úspěšně zdolala všechny tři brány Hradce Králové.

IMG_3705Jelikož naši ideoví vůdci kazatelé se nemohli shodnout jak dále čelit křižákům, pro další den spor rozhodl potulný šašek, který vyhlásil den kejklí a kratochvílí. Dopřáli jsme si tedy přestávku od boje I teologie a oddali se sportovním I hazardním hrám, které přilákaly I skauty ze sedmého oddílu, jejihž tábor byl nedaleko.

IMG_9967Před slibovým ohněm jsme ještě stihli získat si spojenectví mocného šlechtice. Pro stvrzení naší vájemné náklonosti jsme mu naplnili zbrojírnu, k čemuž nám byl nápomocen židovský obchodník. Další den jsme byli opět povoláni do zbraně, když křižáci vedli klíčový útok na náš Tábor. K tomuto nekalému záměru dokonce naverbovali I množství našich tatínků a maminek! Opevněné město jsme však ubránili a za válečnou kořist pojali buchty a bábovky.

IMG_9974Následující nebezpečí na sebe nenechalo dlouho čekat. Vzbudili jsme se zohaveni zelenými puntíky v tváři. Co se to stalo? Kazatel Želivský hřímal, že to je boží trest za naší hamižnost, flagelant navrhoval seřezat se, antisemita vinil Židy, Žid vinil špatnou hygienu a adamita již počal odhazovat svršky. Vše rozhodl příchod doktora s ochrannou ptačí maskou, který správně určil, že do Tábora přišel mor. Krátká evakuace, oběd uvařený na ohni z neinfikovaných zásob a očistná koupel však na epidemii stačila.

IMG_0249Avšak tato událost započala rozvrat mezi husitskými svazy. Následující vojenské tažení, dopadlo fiaskem: Kutnou horu jsme nedokázali dobýt. Radikálové Žižka a Želivský se nemohli dohodnout na dalším postupu s žádným svazem a tak se jali na vlastní pěst raději vypalovat kláštery, což se jim stalo osudným. Při jejich pohřbu bylo nadneseno, že husité nemohou ničeho dosáhnout, budou-li nadále bojovat mezi sebou. Pro udržitelný rozvoj je potřeba zvolit kališnického krále.

IMG_9982Vyslali jsme tedy tři poselstva do Basileje. Ale papežský legát odmítl všechny tři kandidáty za všechny tři svazy. Vyjeli jsme tedy za hranice na spanilé jízdy, abychom vybrali nejúspěšnější svaz, ze kterého by měl vzejít panovník. Ale ani naše kořist z puťáku nepřinesla výsledek, na který bychom se shodli. Naopak naše vnitřní spory prhloubila a tak nebylo zbytí, šli jsme se porvat u Lipan.

IMG_9985Toho samozřejmě využili křižáci a jali se drancovat Tábor i námi dobytá území. Bylo potřeba začít opravdu spolupracovat a přestat se handrkovat. Vytvořili jsme skutečnou husitskou jednotu, křižáky zahnali pouhým “Kalich, víra, Tábor!” a za krále jsme zvolili jistého Jiřího z Poděbrad. Jeho korunovaci schválil I papežský legát a tak nic nebránilo hostině a všeobecnému veselí.

Podívejte se na celou FOTOGALERII

IMG_9988