Za tajemstvím Zvíkovského raráška

Na konci května se uskutečnila víkendová celooddílová výprava. Ubytováni jsme byli v skautské základně Lísek, která se nachází nedaleko tajuplného hradu Zvíkov. A právě pro tuto bezprostřední blízkost se nám zjevil místní kouzelný rarášek a předal nám důležitou zprávu s žádostí o pomoc.

Samozřejmě jsme se zavázali pidižvíkovi pomoci. Před zahájením akce samotné jsme však museli potrénovat lukostřelbu, abychom se ubránili případnému nájezdu lapků. A jelikož k dobrému mravu šlechetných rytířů patří i obratnost s dřevci a těžšími obléhacími stroji, vyzkoušeli jsme si i jich.

Posilněni obědem jsme se vydali na cestu k hradu samotnému. Úspěšné doražení na místo určení jsme oslavili nanukem a podrobili komplex zevrubné prohlídce. Se zvláštním zřetel jsme pak prozkoumali Hlízovou věž. Neboť právě runy z této věže mohou pomoci našemu nadpřirozenému kamarádovi – raráškovi.

Magické runy jsme tedy pečlivě opsali a se setměním použili v magickém rituálu, kterým jsme zlomili prokletí Zvíkovského raráška. Ten se nám nato konto zjevil a v působivém tanci poděkoval za naše nasazení.

Podívejte se na všechny fotky!