Činnost oddílu

Schůzky probíhají v naší klubovně (bašta v prostorách ZŠ Mikoláše z Husi, vstup od Holečkových sadů naproti dětskému hřišti). Zde se každý týden scházejí družiny Vlčat – mladších skautů (6 – 10) i Mravenců – starších (11 – 15). Program schůzek obsahuje hry sportovní či kreativní, ale má i edukativní charakter. Kluci si osvojují základní skautské dovednosti a znalosti (uzly, šifry) ale i základy ekologie a ochrany přírody.

schuzky1 schuzky2 lucerny

Celoroční činnost doplňují výpravy. Alespoň jednou do měsíce se skauti vydávají na kratší jednodenní výlet do přírody nebo celovíkendovou akci s celým oddílem. Výpravy často podbarvuje tématický rámec a kluci máji možnost v praxi použít znalosti ze schůzek a samozřejmě spolupracovat v mnohých hrách a aktivitách s ostatními členy oddílu, které na schůzkách nevídají.

vypravy1 vypravy2 vypravy3

Celý rok vrcholí skautským táborem. Náš oddíl pořádá tábory čtrnáctidenní, s ubytováním v podsadových stanech. Účastníky každoročně čeká táborová hra, se kterou jsou svázány všechny hravé a sportovní aktivity, ale i povinnosti jako je služba v kuchyni nebo noční hlídka. Ve finále všichni odjíždí s fůrou nových zážitků a kamarádů.

tabory1 tabory2 tabory3

Podívejte se i na další fotografie.