Hledači pokladů mezi davy vánočního zmatku

14. prosince jsme se s mladšími skauty sešli na náměstí Mikuláše z Husi a vydali se plnit některé úkoly potřebné ke splnění odborky Geocacher.

Prvním bylo najít 3 „kešky“ pouze za pomoci leteckého snímku. Po chvilce hledání kolem mostku přes Tismenický potok a vyluštění nápovědy, kluci uspěli a mohli jsme se vlakem přesunout do Prahy. Po dalších caches jsme se promočeni schovali do kavárny na Vinohradech, odkud skauti naplánovali další postup a schované schránky.

Bahňák s Juniorem naštěsí vedli přesně a tak se Hodinář mohl starat o vyluštění nápověd a vypočítání potřebných souřadnic. Pouze jedna keška zůstala neobjevena a tak už zbývalo jen prohlédnout Skautský Institut a návrat domů.

Šikula